Privaatsuspoliitika

Üldtingimused

1. Isikuandmete kaitse eeskirjad määravad põhimõtted ja protseduurid, millega reguleeritakse kodulehe www.caviarhouse.ee (SIA „CaviarHouse.lv“) (edaspidi CaviarHouse kodulehe) külastajate isikuandmete kasutamist.

2. Isikuandmete kaitsmine on väga tähtis, seetõttu on oluline, et CaviarHouse’i kodulehe külastajad teaksid, millal ja milliseid andmeid kogutakse, säilitatakse ja kuidas neid kasutatakse.

3. Kogume ainult neid isikuandmeid, mille kodulehel CaviarHouse vabatahtlikult esitate, ning mille kohta annate nõusoleku, et neid võib siinsete eeskirjade kohaselt kasutada ja töödelda.

Isikuandmed

4. Isikuandmete hulka kuuluvad: ees- ja perekonnanimi, mobiiltelefoni number, e-posti aadress, kohaletoimetamise aadress, linn, sihtnumber.

5. Isikuandmeid kasutatakse kliendi isiku tuvastamiseks Läti Vabariigi füüsiliste isikute isikuandmete kaitsmise seaduse kohaselt.

Isikuandmete hoidmine ja töötlemine

6. CaviarHouse’i külastajate isikuandmeid hoitakse välisel andmekandjal ja ettevõtte Nano IT serveris (www.nano.lv kodulehtede majutaja), kes on kohustatud rakendama sobivaid ohutusabinõusid, et kaitsta külastajate isikuandmeid lubamatu juurdepääsu ja ebaseadusliku muutmise, avaldamise või hävitamise eest. Hoolimata regulaarsest kontrollist pole absoluutne kaitse kõikide võimalike ohtude eest võimalik.

7. Statistilistel eesmärkidel kogutakse CaviarHouse’i kodulehe külastajatelt teatud isikuandmeid, näiteks IP-aadress, kuupäev, kodulehe vaatamise kellaajad. Need andmed kasutaja isikut tuvastada ei võimalda ja fikseerivad ainult arvuti IP-aadressi, millelt CaviarHouse’i kodulehele siseneti.

8. Ees- ja perekonnanime, mobiiltelefoni numbrit, elektronposti aadressi, elukoha aadressi, panga nime, pangakonto numbrit kasutatakse teenuste osutamiseks, lepingute sõlmimiseks füüsiliste isikutega ja CaviarHouse’i kodulehe külastajate abistamiseks, külastajate teavitamiseks teenustest, uudistest ja reklaamipakkumistest.

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

9. Kogutud isikuandmeid ei edastata kolmandatele isikutele ilma nendega kokku leppimata ja kasutatakse ainult käesolevates eeskirjades märgitud eesmärkidel.

Küpsisefailid ja anonüümsed identifikaatorid

10. Käesoleval kodulehel kasutatakse ettevõtte Google Inc. (edaspidi neis tingimustes „Google“) pakutavat veebianalüüsi teenust Google Analytics. Google Analytics kasutab küpsiseid, mis on kasutaja arvutisse paigutatavad tekstifailid ja võimaldavad kodulehe abil analüüsida kasutaja käitumist kodulehel. Küpsisefailidega loodud teave käitumisest kodulehel (sealhulgas IP-aadress) edastatakse USA-s asuvatesse Google’i serveritesse ja seda hoitakse seal. Google kasutab sellist teavet kodulehe kasutamise hindamiseks, aruannete koostamiseks kodulehe tegevuse kohta, kodulehe operaatorite jaoks ja muude teenuste osutamiseks, mis on seotud kodulehe tegevuse ja interneti kasutamisega. Vajaduse korral edastab Google selle teabe kolmandatele isikutele, kui seda nõuab kehtiv seadusandlus või kui kolmandad isikud töötlevad neid andmeid Google’i nimel. IP-aadressi ei seota teiste Google’i andmetega. Teil on võimalik seadistada oma veebilehitseja nii, et see keeldub küpsiste kasutamisest, kuid sel juhul ei pruugi kõik kodulehe funktsioonid toimida. Käesolevat kodulehte kasutades annate Google’ile nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks eespool sätestatud korras ja eesmärkidel.

Alaealiste kaitse

11. Lapsed ja alla 18-aastased isikud ei tohiks oma isikuandmeid ilma vanemate või eestkostjate loata esitada. Laste isikuandmeid ei koguta ega edastata kolmandatele isikutele.

Teave

12. CaviarHouse’i kodulehe külastajal on õigus saada teavet oma isikuandmete kohta ja kasutada muid talle ettenähtud õigusi.

Konfidentsiaalsuspoliitka muutmine

13. Isikuandmete kaitse eeskirju võidakse osaliselt või täielikult muuta. Kõikidest muudatustest või täiendustest teavitatakse CaviarHouse’i kodulehel.

14. Kui te ei nõustu uute isikuandmete kaitse eeskirjadega, on teil õigus neist kirjalikult keelduda tingimusel, et sel juhul pole teil enam õigust CaviarHouse’i kodulehe teenuseid kasutada.

15. Kui te pärast isikuandmete kaitse eeskirjade täiendamist või muutmist ka edaspidi CaviarHouse’i kodulehte kasutate, eeldatakse, et nõustute eeskirjade uue versiooniga.

Veebilehe kasutamine

16. Veebisaidi CaviarHouse.lv SIA ja sotsiaalvõrgustikes Facebook (https://www.facebook.com/caviarhouse.ee), Instagram (https://www.instagram.com/caviarhouse_estonia/) olevate lehtede külastajatel on keelatud kopeerida, uuesti avaldada, üles laadida, edastada või muul viisil levitada selle saidi või ülaltoodud lehtede sisu sotsiaalvõrgustikes, sealhulgas tekste, pilte, audio- või videomaterjalid, nende kasutamiseks ärilistel eesmärkidel ilma kirjaliku lepinguta CaviarHouse.lv SIA-ga. Samuti ei ole lubatud kasutada CaviarHouse.lv SIA ettevõtete logosid või kaubamärke ilma CaviarHouse.lv SIA kirjaliku nõusolekuta.

Kontaktandmed küsimuste esitamiseks

17. Isikuandmete kaitse

Nimi – SIA „CaviarHouse.lv”;
Reg. nr. 40003945566
Juriidiline aadress - Ceriņu 9-20, Jurmala
E-posti aadress - info@caviarhouse.lv
Kontakttelefon - +371 25770880

Kui isik arvab, et tema isikuandmete töötlemine ei vasta andmekaitse üldmääruse nõuetele, on tal õigus esitada kaebus Riiklikule Andmekaitse Inspektsioonile, mis asub aadressil: Baumani 11 / 13-15, Riia, LV-1011, e-posti aadress: info@dvi.gov.lv, telefoninumber 67223131.

dvi.gov.lv
Kaup lisatud ostukorvi